Dionysos

Dionysos stelt een mobiel team ter beschikking ter ondersteuning van het zorgnetwerk rond de oudere en kwetsbare persoon vanaf 60 jaar. Vanuit een professionele luisterbereidheid en gezamenlijk overleg wil Dionysos de draagkracht van het netwerk, en daarmee ook die van de patiënt, ondersteunen, zodat de patiënt zolang mogelijk ithuis kan blijven wonen. Bij elke hulpvraag wordt een project op maat uitgewerkt, waarbij de continuïteit van de zorg verzekerd wordt.

Interventieterritorium: de 19 gemeenten van Brussel.

De tussenkomst van Dionysos is gratis.

Dionysos wordt door het RIZIV gefinancierd in het kader van het Protocol 3 (zorgalternatieven met de bedoeling oudere personen in thuismilieu te houden).

Documenten

Geïnformeerde toestemming : document dat de gegevensverzameling in het kader van de BelRAI toelaat (hier te downloaden in pdf).
Inter RAI HC (onderdeel van de BelRAI, 
hier te downloaden in pdf).

BelRAI : evaluatie-instrument voor het bepalen van de gezondheids- en welzijnstoestand van oudere personen. Meer info op http://wiki.belrai.org/nl/)